Grafas Michailas Nikolajevičius Muravjovas

Михаил Николаевич Муравьёв, 1796–1866

Dail. Smirnovas (Смирнов), 1865 m., Vasketi (Васкетти) litografija. ŠAM, D-T 1812
Dail. Smirnovas (Смирнов), 1865 m., Vasketi (Васкетти) litografija. ŠAM, D-T 1812

Biografija

Grafas Michailas Nikolajevičius Muravjovas – Carinės Rusijos valstybės veikėjas, nuo 1863 m. gegužės 15 d. iki 1865 m. Vilniaus generalgubernatorius. Į šias pareigas paskirtas, gavo ypatingus įgaliojimus ir užduotį numalšinti sukilimą Lietuvoje. Už žiaurumą malšinant sukilimą pramintas Muravjovu-Koriku.