Sukilėlių kalnelis

Trumpas aprašymas

Vakarinėje Šiaulių dalyje, prieš dabartinę turgavietę, yra pakili smėlio kalva, vadinama Sukilėlių kalneliu. Prieš daugelį metų šis kalnelis buvo užmiestyje, grafo Zubovo gubernijos dvaro laukuose, žmonių vadinamas „Ponų kalneliu“. Pro jį ėjo du dideli vieškeliai: vienas iš Šiaulių į Kuršėnus, kitas – iš Šiaulių į Rygą. 1863 metų sukilėliams žudyti buvo parinkta ši bevardė kalva. Vieta egzekucijoms buvo labai paranki gyventojų įbauginimui, nes svarbiais vieškeliais pravažiuodavo daug žmonių. Be to, kartuvės, stovėjusios ten 1863 metais, buvo gerai matomos iš miesto centre 1851 m. pastatytos vyrų gimnazijos (dabar J. Janonio gimnazija). Šiame kalnelyje buvo įvykdytos septynios egzekucijos. Įvykdžius nuosprendžius, sukilėlių palaidojimo vietas sutrypdavo arkliai - kad neliktų jokios žymės, kad artimieji negalėtų slapčia paimti nužudytųjų palaikų. Žmonės šią vietą praminė Sukilėlių kalneliu. Taip paprastai grafo Zubovo dvaro laukų kalvai buvo lemta įeiti į mūsų tautos istoriją.