Smėlynės aikštė Panevėžyje

Trumpas aprašymas

Nors Panevėžio mieste sukilėlių ir carinės kariuomenės susidūrimų nebuvo, egzekucijos neaplenkė ir Panevėžio. Sukilėliai čia buvo tardomi, teisiami, kalinami, o aštuoniems net įvykdyti mirties nuosprendžiai. Panevėžyje sušaudyti šeši sukilime dalyvavę buvę caro armijos kareiviai: Andrius Vaitulavičius, Edvardas Mališevskis, Liudvikas Filipavičius, Ignas Brazys, Vaitiekus Golumbas, Jonas Kasperavičius ir du bajorai – Ignas Grochovskis bei Konstantinas Pugačevskis. Toje vietoje, kur buvo sušaudyti ir palaidoti sukilimo dalyviai bei jų vadas E. Liutkevičius, prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriaus Smėlynės gatvėje 1969 m. pastatytas paminklinis akmuo pagal skulptoriaus S. Kavaliausko projektą. Minint 135-ąsias 1863 m. sukilimo metines, 1997 m. Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis buvo paruoštas šios istorinės vietos įamžinimo projektas, kurio autorius architektas A. Beresnevičius. 1998 m. Sukilėlių aikštėje atidengtas sukilėliams skirtas skulptoriaus J. Lebednyko paminklas. Ši vieta įtraukta į LR saugomų paminklų sąrašą ir yra saugoma valstybės, kaip turinti istorinę vertę. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse Ramygalos gatvėje palaidotas sukilimo dalyvis Aleksandras Boguševičius. Jo kapas įtrauktas į vietinį kultūros vertybių registrą. 1863 m. sukilimo malšintojų kapų yra Pravoslavų kapinėse šalia J. Tilvyčio ir Krekenavos gatvių.