Lukiškių aikštė

Trumpas aprašymas

Vilniuje mirties bausmė buvo įvykdyta 21 asmeniui. Iš jų 9 sušaudyti, 12 buvo pakarti. A. Janulaitis knygoje „1863-64 m. sukilimas Lietuvoje“ taip nurodo dvejopą egzekucijų atlikimą: „Jie [kunigai Išora ir Zemackis, V. K. pastaba] nepakarti, nes nebuvo budelio. Vėliau jis gautas iš Varšuvos.“ Egzekucija buvo vykdoma Tauro kalno šlaite, kuris buvo tuomet laikomas Lukiškių turgavietės dalimi. Tikrai žinoma, jog mirties bausmė Lukiškių aikštėje buvo įvykdyta: Kunigui S. Išorai (1838-1863) – sušaudytas; Kunigui R. Ziemackiui (1810-1863) – sušaudytas; T. Dalevskis – sušaudytas; Z. Sierakauskas (1826-1863) – pakartas; B. Kolyška – pakartas; I. Zdanavičius – pakartas; M. Dormanovskis – pakartas; K. Kalinauskas (1838-1863) – pakartas.

Relations