Egzekucijos vietos

Vilniaus generalgubernatoriaus M. Muravjovo įsakymu Carinės Rusijos kariuomenė vykdė egzekucijas. Sukilėlius žudydavo grojant kariuomenės orkestrui. Vienmarškinius, surištomis rankomis, pakartus laikydavo kelias dienas, paskui jų kūnus sukapodavo, čia pat užkasdavo ir dar arkliais sutrypdavo palaidojimo vietą, kad neliktų jokios žymės, kad artimieji negalėtų slapčia paimti nužudytųjų palaikų. Remiantis Vilniaus karinės apygardos Laikinojo karo lauko auditoriato duomenimis už dalyvavimą 1863–1864 metų sukilime nuteista mirties bausme 128 dalyviai: 7 kunigai, 68 kilmingųjų luomo atstovai ir 53 valstiečiai.