XIV. 1863 m. balandžio 11 d. kautynės prie Mišiūnų

Trumpas aprašymas

Girkalnio kaimo penkiašimtininkas Vincas Kondratavičius pranešė caro pareigū­nams apie B. Kolyškos 70 sukilėlių dalinį, besitraukiantį pro Ariogalą. Pasiųstas plk. Božerianovas su pusan­tros kuopos pėstininkų, balandžio 11 d. sukilėlius aptiko ties Mišiūnais. Netekę 6 ko­votojų, sukilėliai pasitraukė į miško gilumą. Tarp žuvusiųjų buvo Sankt Peterburgo Konstantino karo artileri­jos mokyklos auklėtinis Tadas Niemčevskis, kilęs iš Kauno apskrities Pamituvio dvaro. Pasitraukus kariuomenei, B. Kolyškos sukilėliai sėkmingai pasiekė Dubysą, čia susitiko su B. Zarskiu ir likusia būrio dalimi. Balandžio 17 d. B. Kolyškos 213 sukilėlių būrys sėkmingai pasiekė Lančiūnavos miškų apsup­tą Kremenciškių vienkiemį, kur rado Z. Sierakauską (Lietuvos provincijų valdymo skyriaus paskirtas ginkluotųjų pajėgų Lietuvoje vadu) su 150 vyrų. Kitą dieną atvykus A. Mackevičiaus būriui, stovykloje buvo iki 500 karių. Z. Sierakauskas įsakė visiems su­kilėlių būriams vykti į Anykščių miškuose įrengtą stovyklą. Erdvioje Ramuldavos miško laukymėje prie Teresboro palivarko, buvo norima sutelkti visus Kauno vaivadi­jos sukilėlių būrius ir toliau vykdyti kovos planą.