Boleslovas Narbutas

1843–1889

Teodoro ir Amelijos Narbutų sūnus Boleslovas gimė 1843 m. Šiauliuose. Kovojo brolio Liudviko būryje, būdamas Vilniaus gimnazijos mokiniu. Broliui žuvus, trumpai vadovavo būriui. Dėl silpnos sveikatos iš būrio pasitraukė, bandė pereiti Lenkijos Karalystės sieną, bet buvo sulaikytas ir ištemtas į Irkutsko sritį. 1872 m. amnestuotas. Iš pradžių išvažiavo gyventi į Varšuvą. 1880 m. motinai paprašius, grįžo į Šiaulius, kur ir mirė 1889 m.

Mūšiai

Relations