Teodora Narbutaitė-Mončiunskienė

Teodora z Narbuttów Monczuńska, 1839–1925

Teodoro ir Amelijos Narbutų dukra Teodora Narbutaitė gimė Šiauliuose 1839 m. Už dalyvavimą sukilėlių būryje, už amunicijos tiekimą būriui, taip pat už dviejų Rusijos imperijos kariuomenės karininkų verbavimą į būrį buvo carinio karinio lauko teismo nuteista už akių, nes spėjo pabėgti į Prancūziją. Ilgai gyveno Paryžiuje, paskutinius gyvenimo metus praleido Krokuvoje. Buvo ištekėjusi už Mančiunsko. Mirė 1925 m.

Mūšiai

Relations