Boleslovas Kajetonas Kolyška

1837 08 07–1863 06 09

Biografija

Boleslovas Kajetonas Kolyška – sukilimo dalyvis.

Sukilimo vadas

1863 03 netoli Kauno subūrė sukilėlių būrį. Prie šio būrio prisijungus B. žarskio ir A. Norvaišos būriams, rinktinė, pavadinta „Dubysos pulku“, kovėsi prie Aukštadvario (1863 03 29), Lenčių (1863 04 01), Misiūnų (1863 04 11). Vadovavo sukilėlių kolonai, kuri 1863 05 07–09 kovėsi prie Medeikių, Gudiškio ir šniurkiškių. Patekęs į nelaisvę, sušaudytas Lukiškių aikštėje.