III. 1863 m. kovo 1 d. kautynės prie Krušonių

Trumpas aprašymas

Palomenės apylinkėse Trakų pavieto karinis viršininkas, buvęs carinės Rusijos kariuomenės miškų korpuso paporučikis Kletas Koreva (Skirmuntas) suformavo apie 80 sukilėlių būrį. Šalia Neprėkštų kaimo (dabar Palomenės šen., Kaišiadorių r. sav.) esančiuo­se miškuose būrį (pagrindą sudarė jaunimas iš Vilniaus mies­to ir apylinkių) apmokė buvęs Rusijos imperijos ka­riuomenės karininkas Eduardas Šulcas. Būrys buvo gerai ginkluotas šaunamaisiais ginklais. Suorganizavęs vyrų būrį, Kletas Koreva išvyko į Trakų pavietą organizuoti naujų sukilė­lių būrių ir pali­ko šį Edmundui Kučevskiui. Kovo 1 d. nuo Žiežmarių žygiuojantis priešų kelių pėstinin­kų kuopų dalinys aptiko sukilėlius. Sukilėliai užėmė patogią poziciją pamiškėje, išrikiavo apie 60 šaulių. Neturėdami kavalerijos ir susidūrę su tankia gynėjų ugnimi, caro pėstininkai nesiry­žo veržtis prie miško ir po kurio laiko atsitraukė, nepadarydami sukilėliams didesnių nuostolių.