II. 1863 m. vasario 17 d. kautynės prie Rokantiškių

Trumpas aprašymas

Vasario 2 d. Vilniaus karo apygardą pasiekė pirmosios žinios, kad Trakų paviete prie Jiezno ir Butrimonių pasirodė sukilėlių būriai. Vasario 4 d. Trakuose sukilėlių būrys užpuolė Poguliankos smuklę, kurioje carinės Rusijos kariai laikė uždarę 27 rekrutus. Dalį išlaisvinusių rekrutų, buvo priimti į sukilėlių būrį. Vasario 17 d. Vilniaus vaivadijos sukilėlių būrys užpuolė pėstininkų kuopą, saugojusią geležinkelio tiltą Rokantiškėse. Rusijos imperijos dalinys atsitraukė, sukilėliams nepavyko tilto sunaikinti, nes nuo Vilniaus pusės pasirodė pastiprinimas. Sukilėliai buvo priversti pasitraukti į mišką.