Liutkevičienė

Ludkiewiczowa

Liutkevičienė. H. ir F. Kypertų (H. & F. Kiepert) fotoateljė, Mintauja, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz. Nr. 587/VIII
Liutkevičienė. H. ir F. Kypertų (H. & F. Kiepert) fotoateljė, Mintauja, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz. Nr. 587/VIII

Liutkevičiai – viena iš Lietuvos šeimų, vieningai dalyvavusių 1863 m. sukilime. Bene garsiausias šios šeimos atstovas – Eliziejus Liutkevičius, vienas iš sukilimo vadų, Antano Mackevičiaus pavaduotojas, karinių pajėgų organizatorius. Sukilime dalyvavo ir jo brolis gydytojas Hilaras Feliksas bei jo sūnūs Norbertas, Feliksas ir Juozapas.

Liutkevičienė Hilaro Felikso Liutkevičiaus žmona, sukilimo rėmėja.