Liudvikas Smogoževskis

Ludwik Smogorzewski, 1808–?

Liudvikas Smogoževskis.  Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 5063
Liudvikas Smogoževskis. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 5063

Liudvikas Smogoževskis – Didžiojo Pamūšio dvaro (Linkuvos valsčius) savininkas. Taisė sukilėlių ginklus, už tai 3 metus kalėjo Panevėžio kalėjime.