Liudvikas Gronbčevskis

Ludwik Grąbczewski

Liudvikas Gronbčevskis. Nežinomas fotografas, XX a. 2–3 deš. ŠAM, Poz. Nr. 653/VIII
Liudvikas Gronbčevskis. Nežinomas fotografas, XX a. 2–3 deš. ŠAM, Poz. Nr. 653/VIII

Liudvikas Gronbčevskis – Vyriausiasis kunigaikščių Druckių-Liubeckių įgaliotinis. Už dalyvavimą sukilime ištremtas į Čimbarą, Penzos guberniją. Iš Gadonų Telšių apskrityje įsigytas Krėpštų dvaras buvo sekvestruotas. Mirė Varšuvoje.