Leonas Joachimas Pliateris

Leon Joachim Plater, 1838–1863

Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 5040
Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 5040

Leonas Joachimas Pliateris – grafas, sukilėlių būrio vadas. Sukilėliams ruošiantis pulti Daugpilio tvirtovę, 1863 m. balandžio 25 d. Kreslavos apylinkėse, Vitebsko gubernijoje, atakavo rusų kariuomenės karinę gurguolę, paėmė daug ginklų ir amunicijos, tačiau susidūręs su didesnėmis priešo pajėgomis buvo sumuštas, suimtas ir kalinamas Daugpilio tvirtovės kalėjime. Gegužės 27 d. buvo sušaudytas prie tvirtovę juosiančios sienos, išorinėje jos pusėje. Ten pat ir užkastas. Tai buvo tik ką paskirto Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo nurodymu įvykdyta pirmoji mirties bausmė.