Ksaverija Svetopolk-Mirskytė-Pliaterienė

Ksawera Platerowa, 1790–?

Ksaverija Svetopolk-Mirskytė-Pliaterienė. I. Barono Mantoifelio (I. Baron Manteuffel) fotoateljė, Ryga, XIX a. 8 deš. ŠAM, Poz. Nr. 513/VIII
Ksaverija Svetopolk-Mirskytė-Pliaterienė. I. Barono Mantoifelio (I. Baron Manteuffel) fotoateljė, Ryga, XIX a. 8 deš. ŠAM, Poz. Nr. 513/VIII

Ksaverija Svetopolk-Mirskytė-Pliaterienė – kunigaikštytė, grafo Adomo Broel-Pliaterio žmona. Gyvendama Kerėžių dvare, Šaukėnų valsčiuje, išgelbėjo Šaukėnų miškuose sužeistą sukilėlį T. Noreiką.