Kletas Julius Koreva (slapyvardis Skirmuntas)

1837–1863

Kletas Julius Koreva gimė 1837 m. ir augo Panevėžiuko dvare. 1859 m. baigė Sankt Peterburgo miškininkystės institutą. Prasidėjus sukilimui, nuo 1863 m. vasario buvo Trakų apskrities karinis viršininkas. Apskrityje organizavo sukilėlių būrius. 1863 m. kovo mėn. pateko į pasalą ir paimtas į nelaisvę. Karo lauko teismo nuosprendžiu sušaudytas Kaune 1863 m. kovo 24 d.

Relations