Kleopas Dimša

Kleofas Dymsza, 1820–1902

Kleopas Dimša. Kamarė (Camaret) fotoateljė, Paryžius, XIX a. 7 deš. ŠAM, F-SF 4519
Kleopas Dimša. Kamarė (Camaret) fotoateljė, Paryžius, XIX a. 7 deš. ŠAM, F-SF 4519

1863 m. sukilime dalyvavo ištisos šeimos. Viena iš tokių – Dimšų šeima.

Kleopas Dimša – Zdoniškės dvaro (Telšių apskritis) savininkas, mokėsi Kolainių karmelitų gimnazijoje, 1842 m. baigė ekonomiką Dorpato universitete, vėliau studijavo Bonoje, Paryžiuje. Prisidėjo prie sukilimo, už agitaciją buvo ištremtas į Voronežo guberniją, 1869 m. grįžo į Zdoniškės dvarą.