Klementina Medekšienė

Klementina Weyssenhoffówna-Medekszówna, ?–1896

Klementina Medekšienė. Kopija, 1935 m. ŠAM, Poz. Nr. 863/VIII
Klementina Medekšienė. Kopija, 1935 m. ŠAM, Poz. Nr. 863/VIII

Klementina Medekšienė – Adomo Medekšos antroji žmona. Sukilimo dalyvė, buvo ištremta į Sibirą (Tobolską).