Kazimieras ir Viktoras Vilkončiai

Kazimierz i Wiktor Wiłkonecy

Kazimieras ir Viktoras Vilkončiai. Mortchelio Karpeso (M. Karpes) fotoateljė, Šiauliai, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 5041
Kazimieras ir Viktoras Vilkončiai. Mortchelio Karpeso (M. Karpes) fotoateljė, Šiauliai, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 5041

Kazimieras ir Viktoras Vilkončiai – sukilėliai iš Šiaulių valsčiaus.