Kazimieras ir Karolina Lenartavičiai

Kazimierz (1840–1903) i Karolina Lenartawiczowie

Kazimieras ir Karolina Lenartavičiai. A. E. Neperto fotoateljė, Omskas, 1883 m. ŠAM, T-N 5082
Kazimieras ir Karolina Lenartavičiai. A. E. Neperto fotoateljė, Omskas, 1883 m. ŠAM, T-N 5082

Kazimieras ir Karolina Lenartavičiai sukilime ištremti į Omską už dalyvavimą. K. Lenartavičius Mamerto Gedgaudo būryje dalyvavo kovose ties Raudondvariu, Gaižuvėle ir Panevėžiuku.