Kazimieras Citavičius

Kazimierz Cytowicz, 1841– 1930

Kazimieras Citavičius. Kopija, XX a. 3 deš. pab. – 4 deš. pr. ŠAM, Poz. Nr. 643/VIII
Kazimieras Citavičius. Kopija, XX a. 3 deš. pab. – 4 deš. pr. ŠAM, Poz. Nr. 643/VIII

1863 m. sukilime dalyvavo ištisos šeimos. Viena iš tokių – Citavičių šeima iš Padubysio valsčiaus, Šiaulių apskrities. Sukilime aktyviai dalyvavo Rusijos armijos karininkai broliai Zigmantas, Kazimieras, Benediktas, seserys Stefanija ir Vincenta.

Kazimieras Citavičius kovojo brolio Zigmanto ir Jono Stanevičiaus vadovaujamuose būriuose prie Tytuvėnų, Radviliškio krašte. 1863 m. balandžio mėn. mūšyje, kuriame žuvo brolis Zigmantas, pateko į nelaisvę ir buvo nuteistas mirti, tačiau nuosprendis buvo pakeistas į 12 metų katorgos Sibire.

Mūšiai

Relations