Kazimieras Alchimavičius

Kazimierz Alchimowicz, 1840–1916

Kazimieras Alchimavičius. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, F-SF 3466
Kazimieras Alchimavičius. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, F-SF 3466

Kazimieras Alchimavičius – dailininkas romantikas. Dalyvavo sukilimo kovose Lietuvoje, už tai buvo ištremtas į Sibirą. Ten pradėjo piešti ir tapyti. 1869 m. amnestuotas. Apsigyveno Varšuvoje, lankė Varšuvos piešimo mokyklą, 1873–1875 m. mokėsi Miuncheno dailės akademijoje, tobulinosi Paryžiuje.