Karolis Jančauskas

Karol Janczewski

Karolis Jančauskas. Karlo Šionjano fotoateljė, Ryga, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz. Nr. 544/VIII
Karolis Jančauskas. Karlo Šionjano fotoateljė, Ryga, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz. Nr. 544/VIII

Karolis* Jančiauskas dalyvavo 1831 m. sukilime. Jo sūnūs Valerijonas, Ciprijonas ir Vladislavas tapo 1863 m. sukilimo dalyviais. Vladislavas žuvo Papilės mūšyje**.

* Jokūbas Geištoras rašo, kad sukilėlių Jančauskų tėvas buvo Pranciškus (d. 1, p. 285).

** Fotografijos apraše nurodoma, kad sūnus Vladislavas žuvo Lepšyne vadinamoje girios dalyje, už Pušaloto. J. Geištoro atsiminimuose (d. 1, p. 264) ir V. Jančausko fotografijos apraše (ŠAM, F-SF 3439) rašoma, kad jis žuvo Papilės mūšyje.