Juvenalis

Juwenal

Juvenalis. M. Pušo fotoateljė, Varšuva, 1912 m. ŠAM, Poz. Nr. 750/VIII
Juvenalis. M. Pušo fotoateljė, Varšuva, 1912 m. ŠAM, Poz. Nr. 750/VIII

Juvenalis – Kapucinų vienuolis. 1861 m. už dalyvavimą Suvalkų manifestacijose, nukreiptose į draudimą nešioti gedulą ir tautinius drabužius, buvo areštuotas kartu su Suvalkų vikaru Falkovskiu*.

*Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse, sud. A. Prašmantaitė, Vilnius, 2009, p. 60–61.