Jurevičiai

Jurewiczowie

Jurevičiai. Nežinomas fotografas, Maskva, 1865 m. ŠAM, Poz. Nr. 558/VIII
Jurevičiai. Nežinomas fotografas, Maskva, 1865 m. ŠAM, Poz. Nr. 558/VIII

Jurevičiai – sukilimo dalyviai, tremtiniai.