Juozapas Miliauskas-Miglovara

1845–1937

Juozapas Miliauskas-Miglovara. Kopija, XX a. pr. ŠAM, T-Pg 230
Juozapas Miliauskas-Miglovara. Kopija, XX a. pr. ŠAM, T-Pg 230

Juozapas Miliauskas-Miglovara – poetas, publicistas, vienas iš „Aušros“ laikraščio bendradarbių, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojų. Mokėsi Tauragės apskrities Vainuto pradinėje mokykloje, kurią baigęs tęsė mokslus Šiaulių gimnazijoje. Ketvirtoje klasėje su būriu draugų ir kapelionu įsitraukė į 1863 m. sukilimą. Priklausė Boleslavo Dluskio būriui, dalyvavo mūšiuose prie Papilės, Laukuvos ir Stemplių. Sukilimui silpstant, 1864 m. pasidavė ir buvo amnestuotas. Vėliau J. Miliauskas-Miglovara sukilimą pavadino ,,klaidingu“. Mirė ir palaidotas Šiauliuose.