Antanas Makoveckis

Antoni Makowiecki, 1824–?

Antanas Makoveckis. Dail. Vincentas Slendzinskis, 1866 m. Kart., al., 28 x 22. LDM, T 853
Antanas Makoveckis. Dail. Vincentas Slendzinskis, 1866 m. Kart., al., 28 x 22. LDM, T 853

Antanas Makoveckis – sukilimo dalyvis, tremtinys Kniaginine, Nižnij Novgorodo gubernijoje. Ten pat buvo ištremtas dailininkas Vincentas Slendzinskis.