Antanas Kontautas

Antońi Kontowt, 1843–1916

Antanas Kontautas. Aleksandro Štrauso fotoateljė, Vilnius, ~ XIX a. 9 deš. ŠAM, Poz. Nr. 529/VIII
Antanas Kontautas. Aleksandro Štrauso fotoateljė, Vilnius, ~ XIX a. 9 deš. ŠAM, Poz. Nr. 529/VIII

1863 m. sukilime dalyvavo ištisos šeimos. Viena iš tokių Kontautų šeima.

Antanas Kontautas – sukilimo dalyvis iš Laukagalio. Su broliu Mečislavu už dalyvavimą sukilime buvo kalinamas Vilniaus kalėjime. Neiškalėjus nė vienerių metų, juos už 5 tūkst. rublių išpirko tėvas Zigmantas Kontautas, Ukmergės valsčiaus seniūnas. Z. Kontautas sukilėliams tiekė ginklus ir maistą, už ką buvo nubaustas pinigine bauda.