Antanas Juškevičius

Juška-Juškevičius, Antoni Juszkiewicz, 1819–1880

Antanas Juškevičius. Atvirukas, leidėja Marija Šlapelienė, XX a. 1 deš. II p. ŠAM, IK-F 2707
Antanas Juškevičius. Atvirukas, leidėja Marija Šlapelienė, XX a. 1 deš. II p. ŠAM, IK-F 2707

Antanas Juškevičius mokėsi Kražių gimnazijoje, 1843 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. Per sukilimą valdžios buvo apkaltintas neagituojantis tikinčiųjų priešintis sukilėliams. 1863 m. rugpjūčio 23 d. buvo suimtas ir 9 mėnesius kalintas Kauno kalėjime.