Antanas Filipavičius

Antanas Filipavičius su žmona. Nežinomas fotografas, XX a. 1–2 deš. ŠAM, Poz. Nr. 499/VIII
Antanas Filipavičius su žmona. Nežinomas fotografas, XX a. 1–2 deš. ŠAM, Poz. Nr. 499/VIII

Antanas Filipavičius dalyvavo sukilimo kovose prie Mažeikių ir Vaiguvos.