Alfonsas (?) Gabonskis

Alfons Gaboński

Alfonsas (?) Gabonskis. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 5055
Alfonsas (?) Gabonskis. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 5055

Alfonsas (?) Gabonskis – kunigas, vienuolis, Telšių katedros vikaras*, sukilimo dalyvis.

* Kitoje fotografijos pusėje nurodyta tik pavardė. Ieva Šenavičienė mini Telšių katedros vikarą Alfonsą Gabonskį (Šenavičienė I. Dvasininkija ir lietuvybė: Katalikų Bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5–7-ajame dešimtmetyje, Vilnius, 2005, p. 79).