Aleksandras Zaremba

Aleksander Zaremba

Aleksandras Zaremba. Nežinomas fotografas, 1864 m. ŠAM, Poz. Nr. 591/VIII
Aleksandras Zaremba. Nežinomas fotografas, 1864 m. ŠAM, Poz. Nr. 591/VIII

Aleksandras Zaremba buvo ištremtas į Insarą, Simbirsko guberniją už dalyvavimą sukilime.