Aleksandras Pilsudskis

Aleksandr Piłsudzki, 1836–1866

Aleksandras Pilsudskis. Dail. Tadas Žilinskas (?), fotokopija, XX a. 4 deš. ŠAM, Poz. Nr. 494/VIII
Aleksandras Pilsudskis. Dail. Tadas Žilinskas (?), fotokopija, XX a. 4 deš. ŠAM, Poz. Nr. 494/VIII

Aleksandras Pilsudskis – dailininkas. Mokėsi Kėdainių ir Kauno gimnazijose, 1857 m. išvyko studijuoti į Maskvos universitetą. Dėl silpnos sveikatos studijų nebaigė. Nesveikuodamas vienumoje guodėsi menine kūryba. Įsitraukė į sukilimą, mirė kalinamas Kauno kalėjime.

Relations