Aleksandras Chmelevskis

Aleksander Chmielewski, 1814–1882

Aleksandras Chmelevskis. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz. Nr. 568/VIII
Aleksandras Chmelevskis. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz. Nr. 568/VIII

Aleksandras Chmelevskis dalyvavo 1831 m. sukilime ir prisidėjo organizuojant 1863 m. sukilimą, tapo Kauno vaivada, už tai ištremtas į Verchneuralską. Iš ten 1864 m. grąžintas į Vilnių tardyti. Nuteistas 10 metų tremties į Tomską atimant kai kurias teises. Tomske susitiko su ten tremtyje buvusiu vyriausiuoju sūnumi Konradu. Į Tomską atvyko ir žmona su dviem mažais sūnumis Leonardu ir Mykolu. A. Chmelevskis subūrė ten buvusius tremtinius. 1873 m. gavo teisę grįžti iš tremties į Varšuvą. Mirė Borko dvarelyje, palaidotas Vandžiogalos kapinėse.