Albinas Bartoševičius

Albin Bartoszewicz

Albinas Bartoševičius. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz. Nr. 501/VIII
Albinas Bartoševičius. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz. Nr. 501/VIII

Albinas Bartoševičius – kunigas, Viduklės bažnyčios vikaras, 1863 m. bažnyčioje perskaitė sukilimo manifestą.