Adomas Medekša

Adam Medeksza, 1820–1876*

Adomas Medekša. Kopija, 1935 m. ŠAM, Poz. Nr. 864/VIII
Adomas Medekša. Kopija, 1935 m. ŠAM, Poz. Nr. 864/VIII

Adomas Medekša studijavo Dorpato universitete, tarnavo caro armijoje Kaukaze. Romainių dvaro savininkas, kraštutinių ,,baltųjų“ pažiūrų sukilimo dalyvis. 1863 m. išsiųstas į Permės guberniją, o dvarą buvo priverstas parduoti. Po 5 metų grįžo iš tremties ir gavo leidimą gyventi Varšuvoje.

* Kitoje fotografijos pusėje pateikta mirties data (1886) yra netiksli.Relations