Zigmantas Sierakauskas

Zygmunt Sierakowski, slapyvardis Dolenga (Dolęga), 1826–1863

Zigmantas Sierakauskas. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz417/VIII
Zigmantas Sierakauskas. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz417/VIII

Biografija

Zigmantas Sierakauskas gimė 1826 metais. Zigmantas baigė Peterburgo universitetą. Kauno gubernijos karinis vaivada. Buvęs Rusijos kariuomenės generalinio štabo karininkas. pakartas Vilniuje 1863 m.

Sukilimo vadas

Lietuvos sukilėlių karinis viršininkas, Kauno vaivada. Z. Sierakauskas slapčia padėjo rengti sukilimą dar būdamas Rusijos kariuomenės generalinio štabo kapitonas. Jis lankėsi pas to meto Europos šalių vadovus ir žinomus visuomenės veikėjus – rašytoją Aleksandrą Gerceną, Džiuzepę Garibaldį, Napoleoną III, prašydamas paramos sukilimui.

Prasidėjus sukilimui, Z. Sierakauskas sėkmingai vadovavo sukilėlių kovoms Raguvos miškuose, tačiau gegužės mėn. buvo sužeistas mūšiuose prie Medeikių (dab. Biržų r.), pateko į nelaisvę. Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo įsakymu pakartas.