Teodoras Narbutas

Teodor Narbutt, 1784–1864

Teodoras Narbutas. Dail. Maksimiljanas Fajansas (Maksymilian Fajans), XIX a., Maksimiljano Fajanso litografijos spaustuvė, Varšuva Tonuota litograf., 33,7 x 25,5. LDM, G 2877b
Teodoras Narbutas. Dail. Maksimiljanas Fajansas (Maksymilian Fajans), XIX a., Maksimiljano Fajanso litografijos spaustuvė, Varšuva Tonuota litograf., 33,7 x 25,5. LDM, G 2877b

Biografija

Teodoras Narbutas gimė 1784 m. lapkričio 8 d. Šiauruose, prie Gardino. Parašė 9 tomų „Lietuvių tautos istoriją“ (1835–1841). Sukilėlio Liudviko Narbuto tėvas buvo sukilimo rėmėjas. Mirė 1864 m. lapkričio 27 d. Vilniuje.