Romualdas Traugutas

Romuald Traugutt, 1826–1864

Romualdas Traugutas. Dail. Gerardas Bagdonavičius, XX a. III–IV deš. D-T 6221
Romualdas Traugutas. Dail. Gerardas Bagdonavičius, XX a. III–IV deš. D-T 6221

Biografija

Romualdas Traugutas gimė 1826 metais. 

Sukilimo vadas

Tapo Sausio sukilimo Lenkijoje diktatoriumi, ,,baltųjų“ atstovu ir vadovavo Nacionalinei Vyriausybei. 1863 m. gruodžio 15 d. įsteigė III Augustavo sukilėlių korpusą (III Korpus Augustowski) Augustavo ir Gardino vaivadijoms išlaisvinti. Išleido valstiečių atleidimo nuo baudžiavos dekretą.

1864 m. buvo suimtas, nuteistas ir pakartas per viešą egzekuciją. Jo didvyriška mirtis tapo viena iš sukilimo legendų, o jis pats – kovos už Lenkijos nepriklausomybę simboliu.