Konstantinas Kalinauskas

Konstanty Kalinowski, 1828–1864

Konstantinas Kalinauskas. Juozapo Achilo Bonoldžio fotoateljė, Vilnius, 1862–1863 m. ŠAM, Poz416_VIII-av
Konstantinas Kalinauskas. Juozapo Achilo Bonoldžio fotoateljė, Vilnius, 1862–1863 m. ŠAM, Poz416_VIII-av

Biografija

Konstantinas Kalinauskas gimė 1838 m. vasario 2 d. Mastaulėnuose, Gardino Gubernijoje. 1860 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. Nuo 1862 m. spalį įkūrė Judėjimo komitetą, vėliau tapusį Lietuvos provincijos komitetu, kurio pirmininku buvo ir paskirtas. Nuo 1863 m. liepos mėnesio vadovavo „raudonųjų“ vyriausybei. 1864 m. vasario 9 d. suimtas. Pakartas 1864 m. kovo 22 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje.

Sukilimo vadas

Nuo 1862 m. spalį įkūrė Judėjimo komitetą, vėliau tapusį Lietuvos provincijos komitetu, kurio pirmininku buvo ir paskirtas. Ilgą laiką caro žandarmerijai vis nepavykdavo jo susekti. Rizikuodamas įkliūti, Konstantinas Kalinauskas gyveno generalgubernatoriaus kaimynystėje Vilniuje. Ateidavo į egzekucijas palydėti myriop pasmerktų draugų. Nuo 1863 m. liepos mėnesio vadovavo „raudonųjų“ vyriausybei.

1864 m. vasario 9 d. suimtas. Pakartas 1864 m. kovo 22 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje.