Jonas Stanevičius

Jan Staniewicz, slapyvardis Pisarskis (Pisarski), 1823–1904

Jonas Stanevičius. A. Šuberto (A. Szubert) fotoateljė, Krokuva, XIX a. 8–9 deš. ŠAM, F-SF 4518
Jonas Stanevičius. A. Šuberto (A. Szubert) fotoateljė, Krokuva, XIX a. 8–9 deš. ŠAM, F-SF 4518

Biografija

Jonas Stanevičius gimė 1923 m. Tarnavo Kaukazo daliniuose, 1862 m. pasitraukė iš kariuomenės turėdamas kapitono laipsnį.

Sukilimo vadas

1863 m. sutelkė sukilėlių būrį, Papilės, Akmenės, Viekšnių, Šakynos ir kituose valsčiuose perėmė valdžią, rekvizavo dvarininkų maisto išteklius, kunigus privertė lietuviškai skaityti sukilimo atsišaukimus.

1863 m. kovo mėn. jo vadovaujami ginkluotų vyrų būriai Biliūniškių kaimo miškuose sėkmingai atlaikė reguliariosios kariuomenės atakas. Dalyvavo daugybėje kautynių, su sukilėlių daliniu judėjo Palangos link, tačiau nesulaukęs pagalbos 200 vyrų paleido namo.

Mirė 1904 m. Kamenskajoje, Permės gubernijoje. Palaidotas Upynoje, Šiaulių apskrityje.