Jokūbas Geištoras

Jakób Gieysztor, 1827–1897

Jokūbas Geištoras. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz571/VIII
Jokūbas Geištoras. Nežinomas fotografas, XIX a. 7 deš. ŠAM, Poz571/VIII

Biografija

Jokūbas Geištoras gimė 1827 m. 

Sukilimo vadas

Tapo vienu iš Lietuvos ,,baltųjų“ politinės grupuotės vadovų, nuo 1863 m. vasario mėn. ,,baltųjų“ komiteto nariu, 1863 m. kovo–liepos mėn. sukilimo Lietuvos provincijų valdymo skyriaus pirmininku.

1863 m. rugpjūčio 12 d. suimtas, iki 1865 m. kalintas. 1865 m. nuteistas 12 metų sunkiųjų darbų ir ištremtas į Sibirą. 1872 m. grįžęs iš tremties, gyveno Suvalkuose, nuo 1873 m. iki mirties – Varšuvoje.

Parašė atsiminimus apie 1863 m. sukilimą (Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857–1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistemi prof. Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmową i przypisami, Wilno, 1913, t. 1, 420 s.; Wilno, 1913, t. 2, 382 s.).