Edmundas Kučevskis

1835–?

Biografija

Edmundas Kučevskis gimė apie 1835 m. Karsakų dvare (dabar Žaslių sen.). Jo brolis yra Jurgis Ignotas (Porajus) Kučevskis. 1853–1860 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje Kaukaze.

Sukilimo vadas

1863 m. vasario pabaigoje įstojo į K. Korevos suformuotą sukilėlių būrį, o vėliau pats vadovavo atskiram būriui. Kovo 15 d. prie Būdų k. (Jonavos r.) pateko į nelaisvę ir buvo nuteistas 12 m. katorgos darbų į rūdos kasyklas Sibire.