Boleslavas Dluskis

Bolesław Dłuski, slapyvardis Jablonovskis (Jabłonowski), 1829–1905

Boleslovas Dluskis. Valerijaus Ževuskio (Walery Rzewuski) fotoateljė, Krokuva, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 1006
Boleslovas Dluskis. Valerijaus Ževuskio (Walery Rzewuski) fotoateljė, Krokuva, XIX a. 7 deš. ŠAM, T-N 1006

Biografija

Boleslavas Dluskis – buvęs caro armijos karininkas, sukilimo organizatorius Kauno gubernijoje, vėliau – Žemaitijoje, sukilėlių būrio vadas. Dalyvavo mūšyje prie Papilės. 1863 m. pabaigoje pasitraukė į Paryžių, nuo 1873 m. gyveno Krokuvoje.