Antanas Mackevičius

Antoni Mackiewicz, 1828–1863

Antanas Mackevičius. Nežinomas fotografas, 1862–1863 m. ŠAM, Poz. Nr. 419/VIII
Antanas Mackevičius. Nežinomas fotografas, 1862–1863 m. ŠAM, Poz. Nr. 419/VIII

Biografija

Antanas Mackevičius - kunigas, vienas iš pagrindinių sukilimo vadų Lietuvoje, Kauno vaivadijos sukilėlių organizatorius, ėjo karinio viršininko pareigas.