Aleksandras Oskerka

Aleksander Oskierka, 1830–1911

Aleksandras Oskerka. Kopija, XIX a. pab. T-N 5064
Aleksandras Oskerka. Kopija, XIX a. pab. T-N 5064

Biografija

Aleksandras Oskerka gimė 1830 m. Mokėsi Vilniuje, studijavo Sankt Peterburgo universitete.

Sukilimo vadas

Padėjo organizuoti sukilimo ,,baltųjų“ sparną. Sukilimui prasidėjus, buvo vienas iš kandidatų į Lietuvos diktatorius, ėjo Vilniaus miesto viršininko pareigas, kartu su Jokūbu Geištoru ir Antanu Jelenskiu buvo sukilimo Lietuvos provincijų valdymo skyriaus narys.

1863 m. gegužės mėn. suimtas. Per stebuklą išvengęs mirties bausmės, buvo nuteistas 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Ištremtas į Usolę, Irkutsko guberniją. Tremtyje apsivedė su savanoriškai į tremtį atvykusia giminaite Grabovska. Oskerkų namai Usolėje tapo visų tremtinių centru. Iš Usolės A. Oskerka buvo perkeltas į Irkutską ir Solikamską, o 1875 m. jam buvo leista apsigyventi Varšuvoje. 1882 m. grįžo į Vilnių.